Handleiding MobilityAnalyst

MobilityAnalyst is een interactief dashboard dat inzicht biedt in het huidige woon-werkverkeer van uw organisatie en het veranderpotentieel daarin.

Deze handleiding beschrijft de werking van MobilityAnalyst. Aan het gebruik hiervan gaan twee stappen vooraf: het aanleveren van een ingevuld template door de werkgever en het uitvoeren van alle berekeningen en voorbereidingen voor uw dashboard door MobilityLabel.
Video afspelen

Openen MobilityAnalyst-dashboard

U opent uw eigen versie van het MobilityAnalyst-dashboard middels uw eigen MobilityAnalyst-bestand. Dit fungeert als de sleutel tot het dashboard van uw organisatie. Dit bestand is voor u samengesteld op basis van het door u ingevulde input-template en de hiermee uitgevoerde routeberekeningen en andere berekeningen. U herkent een MobilityAnalyst-bestand aan de extensie ‘.mbl’. Als u dit bestand ontvangt van uw adviseur, uw mobiliteitsmakelaar, of van MobilityLabel, slaat u dit bestand op uw computer of netwerk op, om het lokaal in een browser te openen. In uw browser gaat u naar https://mijn.mobilityanalyst.com (of de variant in de huisstijl van uw adviseur of regio). Kies ‘Open bestand’ en blader naar de plek waar u het betreffende .mbl-bestand heeft opgeslagen. Hierbij wordt geen data van de werkgever over het internet verstuurd. Mocht u de taal van de tool willen veranderen, doe dit dan met de taal-kiezer rechtsboven, vóórdat u een bestand opent. De tool is beschikbaar in het Engels, Duits en Nederlands.

Heeft u nog geen mobiliteitsscan besteld, kies dan ‘Demo’ voor een volledig werkende demo van een fictieve organisatie. Hiermee krijgt u een goed beeld van alle functies en mogelijkheden van MobilityAnalyst.

 

Opzet van MobilityAnalyst

Het dashboard is opgebouwd uit verschillende thematische tabbladen en een samenvattingstabblad en bevat veel verschillende indicatoren, zoals grafieken en kaarten, die een beeld geven van het woon-werkverkeer van uw organisatie. Deze indicatoren tonen bijvoorbeeld het aantal fietsers en automobilisten, het aantal benodigde parkeerplekken, de CO2-uitstoot en vitaliteit. Aan de linkerkant van het dashboard is het mogelijk om verschillende maatregelen in te stellen, zoals fietsbeleid en OV-beleid. Zodra u hier beleid instelt, veranderen alle indicatoren, grafieken en kaarten aan de rechterkant van het dashboard direct mee. Zo ziet u bijvoorbeeld hoeveel parkeerplaatsen u kunt besparen bij bepaald fietsbeleid en hoeveel CO2 uw organisatie kan besparen met bepaald OV- of thuiswerkbeleid.

 

Maatregelen (linkerkant van het scherm)

De volgende maatregelen kunnen worden ingesteld:

 • Wandel- en fietsbeleid. Hierbij kunt u beleid instellen waarbij iedereen onder een instelbare afstand met actieve mobiliteit naar werk reist. Afhankelijk van de afstand is dat wandelend of met fiets, e-bike of speedpedelec. Hierbij wordt gebruikgemaakt van afstanden volgens een dedicated fietsrouteplanner (goed om te weten: de snelste fietsroute tussen twee punten is gewoonlijk veel korter dan de snelste autoroute tussen die punten).
 • OV-beleid. Het openbaar vervoer beleid is instelbaar op verschillende wijzen: invoer additionele reistijd in minuten (bijvoorbeeld: OV geldt als acceptabel als de OV-reis minder dan 20 minuten langer duurt dan met de auto) invoer van additionele reistijd als (VF-)factor (bijvoorbeeld: OV geldt als acceptabel als de OV-reis minder dan 50% langer duurt dan met de auto) hierbij is het mogelijk om additioneel een ondergrenswaarde op te geven (bijvoorbeeld: OV is sowieso acceptabel als het korter dan 30 minuten is). desgewenst worden reizen met meer dan een maximum aantal overstappen genegeerd. naar keuze wordt openbaar vervoer doorgerekend met of zonder fiets in voortransport óf fiets in voor- en natransport. ook de combinatie van openbaar vervoer en auto (middels P+R faciliteiten) wordt ondersteund.
 • Autobeleid. Bij het autobeleid kan worden aangegeven dat ook leaserijders met de fiets of OV reizen als dat bij het ingestelde beleid past; standaard geldt het ingestelde fiets- en OV-beleid namelijk niet voor bedrijfsauto’s. Er kunnen CO2-reducties worden ingesteld op bedrijfsauto’s en privé-auto’s, bijvoorbeeld als gevolg van besparende maatregelen, zoals zuinig-rijden-programma’s.
 • Bij ‘plaats en tijd’ kunnen thuiswerkmaatregelen worden ingesteld, al dan niet gerelateerd aan de dagelijkse reisafstand. Hierbij kan rekening worden gehouden met een minimum aantal aanwezigheidsdagen. Bijvoorbeeld: ‘personen die meer dan 30 minuten reizen, gaan 2 dagen extra thuiswerken, op voorwaarde dat ze minimaal 2 dagen aanwezig zijn’. Vul ‘0 minuten’ in om het thuiswerkbeleid op iedereen van toepassing te verklaren, ongeacht reistijd.

Elke maatregel is voorzien van een uitklapbare toelichting (‘info’). De tool toont het potentiële totaaleffect van de verschillende, gestapelde maatregelen. Toewijzing naar reismethoden gebeurt volgens een bepaalde volgorde: Als een persoon valt binnen het ingestelde fietsbeleid, dan gaat deze fietsen. Daarna wordt gekeken naar OV-beleid. Valt deze persoon niet in fietsbeleid, maar wel binnen het ingestelde OV-beleid, dan wordt deze meegeteld binnen het OV-potentieel. In andere gevallen blijft de persoon met de auto reizen. Voor automobilisten met een bedrijfsauto/leaseauto is dat anders: deze blijven in principe met de bedrijfsauto reizen, tenzij bij ‘Autobeleid’ wordt aangevinkt dat ook zij met fiets- en OV gaan reizen als dat bij het ingestelde beleid past.

 

Indicatoren (rechterkant van het scherm)

Indicatoren zijn er in verschillende soorten en vormen en staan gerangschikt op thematische tabbladen. Ze tonen de potentiële situatie gebaseerd op de opgegeven situatie en ingesteld beleid. Als ter referentie ook de huidige situatie wordt getoond is dat in grijs, met de potentiële situatie in kleur. De tool geeft geen inschatting van gedrag, of de mate waarin bepaald beleid werkelijkheid wordt. Steeds wordt de potentiële situatie (‘iedereen onder 5 km gaat fietsen’) vergeleken met de huidige situatie. De mate waarin beleid werkelijkheid wordt hangt af van een veelheid aan factoren zoals bijvoorbeeld de geboden faciliteiten, financiële prikkels, gedragsinterventies, voorbeeldgedrag, etc. Elke indicator is voorzien van een uitklapbare toelichting (‘info’) met daarin een toelichting, onderbouwing en eventuele aannames. Met het kopieer-icon rechtsboven een indicator, is deze eenvoudig naar het klembord te kopiëren, bijvoorbeeld om op te nemen in eigen rapportage of powerpointpresentatie. Als de toelichting (‘info’) open staat, wordt deze meegekopieerd, als deze gesloten is, niet. De interactieve kaarten kunnen niet automatisch naar het klembord worden gekopieerd. Gebruik hiervoor de printscreen-knop of een knip-plak-tooltje van uw besturingssysteem of browser.

Samenvatting

Het samenvatting-tablad toont een overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste indicatoren, zoals totale woon-werkafstand, CO2-uitstoot en verdeling van verschillende reismethoden. Deze samenvatting is te exporteren naar klembord of pdf, en toont naar keuze de huidige of juist de potentiële situatie, en naar keuze de voornaamste kentallen in algemene of relatieve zin (bijvoorbeeld voor benchmarking).

Reismethoden in modal-split

Het reismethode-tabblad toont in twee donut-grafieken de huidige en potentiële reismethode, conform ingesteld beleid. De binnencirkel geeft de hoofdmodaliteit (actief vervoer, OV en auto) weer, en de buitencirkel toont de submodaliteiten zoals e-bike of bedrijfsauto. Toelichtingen verschijnen bij het bewegen van de muis over de grafiek en staan in de begeleidende legenda-tabel.

Reismethoden op de kaart

Het reismethoden-tabblad bevat ook de interactieve medewerkerkaart. Deze toont waar medewerkers wonen en hoe ze (kunnen) reizen. Door op een woonadres te klikken worden de individuele reistijden en routes getoond (inclusief individuele reistijdentabel en voorbeeldreizen met uiteenlopende route-details). Op deze kaart kunnen verschillende reismethoden (on)zichtbaar worden gemaakt, net als kaartlagen met fietspaden en OV-faciliteiten. Er kan gekozen worden om alleen veranderingen van reismethoden zichtbaar te maken. Bij scans met grote aantallen personen zijn de kaarten veelal overzichtelijker in geclusterde modus. Rechtsonder in de kaart vindt u, naast in- en uitzoomknoppen, ook de mogelijkheid de kaart schermvullend te tonen.

Andere indicatoren

De diversiteit aan doorgerekende indicatoren is groot. De belangrijkste overige indicatoren zijn:

 • Modal-split totaal en per afstandscategorie, modaliteitsverschuivingen
 • CO2-uitstoot per FTE en per modaliteit, CO2-reductie, kosten van CO2-uitstoot, energie-reductie
 • Benodigde parkeerplekken en de bijbehorende kostenbesparingen, benodigde laadpunten, benodigde fietsenstalingsplekken, omvang wagenpark
 • Variabele reiskosten totaal, per FTE en per modaliteit
 • Locatiebezetting, locatieverdeling, thuiswerkdagen en flexkantoorpotentieel
 • Jaarlijks woon-werk-verkeer in afstand en reistijd
 • Beweegtijd en verbruikte calorieën door actief vervoer, impact ziekteverzuim en beweegnorm
 • Gemiddelde reisafstand (per modaliteit), gemiddelde reistijd enkele reis en per jaar
 • Carpoolpotentieel
 • OV-kwaliteit (aantal overstappen), gebruikte uitstapstations en P+R-faciliteiten
 • Reistijdverlies door files, aantal autoritten en OV-ritten tijdens de spits
 • Gebruik van bepaalde voorgedefinieerde analysepunten (bottlenecks in het wegennet en OV-net)
 

Routegegevens

Voor elke medewerker wordt zo exact mogelijk doorgerekend welke reismethoden er zijn en welke reisafstand en reistijd daar bij hoort. Deze routeberekeningen zijn gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde filedruk, actuele OV-dienstregelingen en het actuele wegennetwerk voor auto-, fiets- en wandelroutes. De gebruikte reisketens zijn: auto-ochtendspits (dinsdagochtend), auto-avondspits (dinsdagavond), auto-zonder-spits, fiets, OV zonder fiets, OV met fiets (max 4km.) in het voortransport, OV met fiets (max 4km.) in voor- en natransport (niet in alle landen beschikbaar), auto+OV (via officiële P+R). Alle tijden zijn totaaltijden van deur-tot-deur, met zo realistisch mogelijke inschattingen van looptijd, overstaptijd, stallingstijd, parkeertijd en filetijd. Alle reistijden en -afstanden zijn actueel op het moment van het produceren van het MobilityAnalyst-bestand. De reistijden en afstanden zijn op medewerkerniveau te vinden door in de kaartviewer op het tabblad ‘Reismethode’ op de betreffende woonlocatie te klikken, ook worden deze als ruwe gegevens in een groot Excel-bestand meegeleverd. Niet alle combinaties van reismethoden zijn voor elke medewerker beschikbaar. Soms is er geen OV-halte in de buurt, of zijn er geen P+R-faciliteiten die tot een snellere auto-OV-keten leiden. De fiets in het voor/natransport van een OV-keten wordt alleen gebruikt op het moment dat de fiets (inclusief stallen) daadwerkelijk sneller is dan lopen.

 

Extra functies

Links onderaan het scherm vindt de gebruiker enkele extra functies, te weten:

 • Opslaan (save-icon). Gegevens kunnen naar keuze worden opgeslagen als MobilityAnalyst (mbl) -bestand of geëxporteerd naar Excel. Dit kan zowel voor de huidige selectie gedaan worden (zie ‘Filteren’), of voor het gehele bestand.
 • Filteren (trechter-icon). Standaard wordt het gehele bestand getoond. De scope ervan (aantal organisaties, vestigingen en personen) vindt u in het samenvatting-tabblad. Als u wilt inzoomen op een specifieke groep of onderdeel, dan kan dat met de filters, onderverdeeld in de tabbladen ‘Doelgroep-filters’ en ‘Reis-filters’. Met doelgroepfilters maakt u -afhankelijk van de scope en de aangeleverde input- eenvoudig een selectie van één of meer organisaties, vestigingen of organisatie-onderdelen. Met reisfilters kunt u een selectie maken van personen afkomstig uit bepaalde herkomstgebieden, reizend naar bepaalde bestemmingsgebieden, en/of gebruikmakend van bepaalde onderwegpunten, zoals gedefinieerde bottlenecks in het wegennet. Met de filters kan achtereenvolgens verschillend beleid worden ingesteld voor verschillende subgroepen (bijvoorbeeld met onderscheid tussen binnen- en buitendienst, of specifieke vestigingen). Een deelselectie met gekozen scope is ook op te slaan (als MobilityAnalyst-bestand) en te exporteren (naar Excel).
 • Instellingen (tandwiel-icon). In het instellingenscherm zijn verschillende standaardwaarden en instellingen te veranderen. Mocht er in het bestand aannames zijn gedaan over reismethoden die als ‘onbekend’ zijn opgegeven (zie meegeleverde caselog-document), dan zijn deze aannames hier desgewenst uit te schakelen.
 • Tour (wegwijzer-icon). Bij de eerste keer opstarten van MobilityAnalyst wordt een rondleiding door de applicatie gestart die de gebruiker met enkele tips op weg helpt. Wilt u deze tour nogmaals openen, dan kan dat met deze knop.
Over ons

MobilityAnalyst is een dienst van MobilityLabel, leverancier van tools voor mobiliteitsbeleid.

Contact
Support
Mail
MobilityLabel BV

Nieuwegracht 1
3512LB Utrecht – Nederland
KvK: 85840513
BTW: NL863762207B01

Launch login modal Launch register modal