De Mobiliteitsscan, vertrekpunt van alle mobiliteitsprojecten

Met de interactieve mobiliteitsscan ‘MobilityAnalyst‘ verkrijgt u inzicht in het woon-werkverkeer van uw medewerkers, waarmee u verder aan de slag kunt bij het maken van nieuw mobiliteitsbeleid, het besparen van kosten of het terugdringen van CO2-uitstoot.

Aan de slag

Geen voorkennis nodig

Inzicht

U krijgt breed inzicht in het totale woon-werkverkeer van uw organisatie, in de huidige en de potentiële situatie. U ziet waar uw medewerkers wonen, hoe ze (kunnen) reizen en wat de impact daarvan is op kosten, reistijden, CO2-uitstoot, parkeerplekken en vitaliteit.

Fact based

U legt een basis gebaseerd op nauwkeurige en actuele data. U levert de postcodes van de woonadressen, de scan doet de rest. Met actuele dienstregelingen, accurate routes en file-druk.
Want alleen op feiten kun je bouwen.

Inspiratie

Ontdek het veranderpotentieel van uw organisatie: Hoeveel mensen kunnen reizen met OV, de fiets of de combinatie ervan? Wat is de rol van P+R-voorzieningen? En wat is de impact daarvan op bijvoorbeeld parkeerplekken of CO2-doelstellingen?

Interactief

Met de interactieve mobiliteitsscan zit u letterlijk zelf aan de knoppen om te ‘spelen’ met ander mobiliteitsbeleid. Zonder voorkennis of ingewikkeld jargon. Ontdek zelf met enkele kliks waar de verbeterkansen liggen in het woon-werkverkeer van uw organisatie.

1. Stel beleid in

 • Voor quick-scan of uitgebreide analyse
 • No-nonsense en vrij van jargon
 • Eigen analyse of interactieve workshops
 • Privacy-vriendelijk en AVG-proof
 • Eenmalige check of jaarlijkse checkup

2. Ontdek het veranderpotentieel

Focus

 

U ontdekt zelf eenvoudig en snel antwoord op vragen zoals:

 • Hoeveel CO2 besparen we als medewerkers die op minder dan 5 fietskilometers afstand wonen, op de fiets naar kantoor zouden komen? Of 10? Of 15 km?
 • En wat winnen we aan vitaliteit?
 • Voor welke automobilisten zou het OV een acceptabel alternatief zijn?
 • Voor hoeveel mensen wordt OV aantrekkelijk als we ook naar de trein-fiets-combinatie kijken?
 • Kunnen we het aantal lease-auto’s verminderen?
 • Wat besparen we als iedereen die meer dan 30 minuten reist, voortaan 1 extra dag zou thuiswerken?
 • En hoeveel werkplekken en parkeerplekken hebben we dan nodig?

Doelgroep

 

De scan is breed toepasbaar en wordt bij alle soorten werkgevers ingezet; van productiebedrijven, dienstverleners, overheden, tot zorginstellingen en onderwijs. Binnen deze organisaties gaan HR-medewerkers, leidinggevenden, directeur-eigenaren, OR-leden en andere stakeholders er zélf mee aan de slag om scenario’s te formuleren en de impact daarvan te ontdekken. Zij doen dit zelf, samen met hun regio, of met hun vaste duurzaamheids- of mobiliteitsadviseur.Aan de slag

met ervaren adviesbureaus die MobilityAnalyst gebruiken

 

Wilt u aan de slag met MobilityAnalyst, neem dan contact op met één van onze ervaren partners in de Nederlandse markt, zoals Syndesmo, 3pm of Mobinck. Zij gebruiken MobilityAnalyst in hun analyses en advisering en ondersteunen zo uw organisatie met fact based verandering in mobiliteitsbeleid.

Syndesmo werkt voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel

experts in zakelijke mobiliteit – voor werkgevers

 

Bij ons vind je veranderaars. Mensen die kunnen verbinden: hoofd en hart, analyse en gevoel. Mensen die bovendien alles weten over zakelijke mobiliteit binnen organisaties zoals die van jou. Wij zijn vernieuwend en verrassend, een tikje eigenzinnig en no-nonsens. Professionele doorpakkers – met impact.
naar syndesmo
3pm werkt voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel

adviesbureau voor duurzame mobiliteit en fietsstimulering

 

We vinden dat er op het gebied van duurzaamheid nog een hoop te winnen was in de mobiliteitswereld. Daarom helpen wij werkgevers met duurzaam zakelijk en woon-werkverkeer. We ontwikkelen mobiliteitsbeleid dat past bij de organisatie. Van visie tot regelingen, vergoedingen en voorzieningen. Ook rekenen we de kosten en baten uit en helpen met het implementeren van oplossingen en het stimuleren van gedragsverandering.
naar 3pm
Mobinck

we creëren

toekomstige mobiliteit

 

Wij zijn de Corporate Mobility Expert. We leveren vandaag de mobiliteitsoplossingen van de toekomst. We vormen een uniek ecosysteem van specialisten op het gebied van zakelijke mobiliteit. Het resultaat: top advies op alle onderdelen: van mobiliteitskaart tot telematica en van urban mobility tot employee benefits.
naar mobinck
of neem contact op met het werkgeversnetwerk van uw regio

Wat zeggen gebruikers over MobilityAnalyst?

MobilityAnalyst-gebruikers

Veel werkgevers gingen u al voor, in Nederland en daarbuiten.

Lees hier hun ervaringen.

Enkele van onze regionale partners

Brainport Bereikbaar werkt voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel
Zuid Holland Bereikbaar werkt voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel
Goedopweg van de provincie Utrecht werkt voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel
Breikers werkt in de metropoolregio Amsterdam, NoordHolland en Flevoland voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel
SlimSchoonOnderweg werkt in Arnhem en Nijmegen voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel
Overijssel Onderweg werkt voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel
Noord-Veluwe Bereikbaar werkt voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel
Het Gaon-project werkt in de Achterhoek voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel
München
Regio Foodvalley werkt voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel
Regio Rivierenland werkt voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel
SlimSchoonReizen werkt in de regio stedendriehoek voor interactieve mobiliteitsscans met MobilityAnalyst van MobilityLabel
ISO 27001 Certified
TÜVNORD Nederland
Proud member of the
Dutch Cyling Embassy
proud member of the Dutch Cycling Embassy
Award winner
Lean&Green
Lean and Green Award Winner
1st price Smart
Mobility Challenge 
winner of the Smart Mobility Challenge
Carbon neutral
services and activities
Proud supporter of
open source software
open source

Analyseer en optimaliseer reistijd, kosten en CO2

Aan de slag