Interactieve mobiliteitsscans voor regio’s

Hoe mobiliteitsscans passen in een regionale werkgeversaanpak

voor actieve en duurzame mobiliteit

De mobiliteitsscan, het startpunt voor regionale mobiliteitsprojecten

Veel steden en regio’s werken aan actieve en duurzame mobiliteit en stellen doelen op het gebied van luchtkwaliteit, bereikbaarheid, actieve mobiliteit en leefbaarheid in de regio.

Werk je aan dergelijke doelen via een regionaal mobiliteitsprogramma? Deze website geeft een overzicht van de verschillende manieren waarop mobiliteitsscans kunnen worden ingezet om regionale mobiliteitsdoelstellingen te realiseren.

Werkt uw regio aan deze doelen?

mobility scan

Bereikbaarheid

Werk maken van het verminderen van congestie en het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio?

Schone lucht

Wilt u de luchtkwaliteit verhogen middels minder en schonere mobiliteit?

Actieve mobiliteit

Streeft uw regio naar een groter aandeel actieve mobiliteit?

Inzicht in woon-werkverkeer

Wilt u inzicht krijgen in het woon-werkgedrag van werkgevers en werknemers in uw regio? En ontdekken waar het verbeterpotentieel zit?

…overweeg dan dit:

Omdat woon-werkverkeer een belangrijk onderdeel is van regionale mobiliteit, zijn werkgevers automatisch een belangrijke stakeholder in een goed vormgegeven regionaal mobiliteitsprogramma.
Veel succesvolle programma’s bevatten vaak een werkgeversaanpak om het mobiliteitsgedrag van werknemers te beïnvloeden met verschillende deelprojecten die op deze werkgevers zijn gericht, zoals fietsprikkels, mobiliteitsbewustmakingscampagnes, ride-sharing-tools of pilotdeals voor (elektrische) fietsen of lokaal openbaar vervoer.
Een dergelijke benadering is meestal het meest effectief wanneer deze is gebaseerd op feiten en gegevens. Alleen dan kun je ervoor zorgen dat de interventies gericht zijn op die werkgevers en veranderingen die de meeste impact hebben op doelen als modaliteitsverschuivingen, vitaliteit en congestievermindering.

Een belangrijk instrument voor een effectieve werkgeversaanpak hierbij is de mobiliteitsscan. Een goede mobiliteitsscan ondersteunt zowel de werkgever met bruikbare inzichten als de regio op geaggregeerd niveau handvatten en regie. En als de scan voldoende waarde en inzicht toevoegt aan de werkgever, legitimeert het ook dat pendeldata wordt aangeleverd aan het regionale mobiliteitsproject (geaggregeerd en anoniem).
Daarom is MobilityLabel, als leverancier van interactieve mobiliteitsscans, begonnen met het ondersteunen van regionale mobiliteitsprojecten om geaggregeerde gegevens voor woon-werkverkeer te ontsluiten en te verkennen.

Dezelfde software met dezelfde logica wordt toegepast op de verschillende aggregatieniveaus, zodat scenario’s kunnen worden gemaakt en what-if-vragen kunnen worden beantwoord op de volgende niveaus:

 • een werklocatie van een werkgever
 • een subgroep van een werkgever (bijvoorbeeld de buitendienst)
 • een enkele werkgever
 • een groep werkgevers op een bedrijventerrein
 • een stad of een deel van een stad
 • een hele regio of provincie

Experimenteer met
verschillende soorten maatregelen

En zie direct de impact van de
maatregelen voor uw organisatie

Bekijk de hoofdindicatoren
of ga direct naar één van de
6 tabbladen vol detailviews…

… zoals een overzicht van
potentiële reismethoden
(fiets, auto, OV, fiets+OV)...

…de mogelijke CO2-besparing...

…vitaliteit...

…het aantal benodigde
parkeerplekken...

…of een interactieve kaart
van alle medewerkers
en hoe zij (kunnen) reizen

De basis: De interactieve mobiliteitsscan voor een enkele werkgever

MobilityLabel levert mobiliteitsscans met de analysetool MobilityAnalyst. Dit is een online-omgeving die werkgevers faciliteert met het inzichtelijk maken en optimaliseren van mobiliteit. Hiermee zien organisaties waar het woon-werkverkeer valt te verbeteren en welk beleid hier het beste bij past.

Met de MobilityAnalyst-tool kunnen werkgevers objectief en overzichtelijk in kaart brengen wat het effect is van specifieke werkgeversmaatregelen in termen van bijvoorbeeld reiskosten, reistijd, CO2-uitstoot, faciliteiten en vitaliteit. Door te spelen met schuifjes en waarden maakt de gebruiker zelf scenario’s aan en ziet direct de cijfermatige terugkoppeling van de geselecteerde maatregelen op de eigen organisatie, óók bij complexe of ‘gestapelde’ maatregelen. Alle berekeningen worden zeer nauwkeurig uitgevoerd, op basis van concrete woon-werkverplaatsing, het exacte aantal kantoordagen per medewerker, actuele OV-dienstregelingen en reële file-verwachtingen.

 • Hoeveel CO2 besparen we als medewerkers die op minder dan 5 fietskilometers afstand wonen, op de fiets naar kantoor zouden komen? Of 10? Of 15 km?
 • En wat winnen we aan vitaliteit?
 • Voor welke automobilisten zou het OV een acceptabel alternatief zijn?
 • Voor hoeveel mensen wordt OV aantrekkelijk als we ook naar de trein-fiets-combinatie kijken?
 • Hoeveel reistijd en kosten besparen we als iedereen die meer dan 30 minuten enkele reis reist, voortaan 1 extra dag zou thuiswerken?
 • En hoeveel werkplekken en parkeerplekken hebben we dan nodig?
 • Kunnen we het aantal lease-auto’s verminderen?

Het antwoord op deze vragen – en méér – krijgt u met de interactieve mobiliteitsanalyse van MobilityLabel: stel nieuwe maatregelen in en zie direct de impact op úw organisatie.Door de aantrekkelijk gevisualiseerde en begrijpelijke weergave is MobilityAnalyst ook bij uitstek geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld stakeholder-workshops over bijvoorbeeld duurzame mobiliteit of kostenreductie. Ervaar zelf in onze demo het gemak van MobilityAnalyst!

Next level: Mobiliteitsanalyse voor meerdere organisaties

Het gebruik van de interactieve MobilityAnalyst-software op geaggregeerde gegevens van woon-werkverkeer biedt uw regio of provincie de volgende voordelen:

 • Inzicht in woon-werkverkeer op werkgeversniveau (potentieel en kansen)
 • Lokale benchmarking en verbeterkringen binnen bedrijventerrein, stad of regio
 • Inzicht woon-werkverkeer op regionaal niveau (welke werkgever veroorzaakt hoeveel voertuigbewegingen bij bepaalde bottlenecks)
 • Inzicht in de sterke en zwakke punten van het achterliggende regionale fiets- en OV-netwerk; welke gebieden zijn sterk auto-afhankelijk en waar kan het beschikbare openbaar vervoer en fietspotentieel het beste worden benut?
 • Ondersteunen van gerichte vermindering van overlast door wegwerkzaamheden (de zogenaamde minder-hinder-aanpak)

Wanneer regio’s en werkgevers hun krachten delen en hun kennis en data uit deze mobiliteitsscans combineren, creëren ze een datagedreven basis en hefboom voor regionale duurzaamheid en toegankelijkheid.

Deze regionale werkgeversaanpak met de tool Mobiliteitsanalist wordt actief ingezet in verschillende regio’s in Nederland, zoals de provincie Utrecht, de Metropoolregio Amsterdam, Noord Holland, Zuidoost Brabant (Brainportregio), de stedendriehoek Cleantechregio, de regio’s Noord-Veluwe, Foodvalley, Achterhoek, Rivierenland, Haaglanden en Rijnland en de steden Arnhem en Nijmegen.

In deze Nederlandse regio’s worden de interactieve mobiliteitsscans kosteloos aangeboden door een regionaal mobiliteitsproject. Klik op uw regio voor meer informatie en contactpersonen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het gebruik van onze aanpak en tooling in uw regio, neem dan contact met ons op! We bespreken graag de mogelijkheden en kansen van MobilityAnalyst in uw regionaal mobiliteitsproject.

Neem contact met ons op via Christiaan Rasch: christiaan@mobilitylabel.com of laat een terugbelverzoek achter.

Momenteel werkt MobilityAnalyst in het grootste deel van Europa en de meeste van onze diensten zijn beschikbaar in het Engels, Duits en Nederlands. Andere gelokaliseerde versies of talen kunnen beschikbaar komen op basis van lokale partnerschappen. Neem contact met ons op voor meer informatie over gelokaliseerde versies van MobilityAnalyst in uw regio.

mobility scan