Input-template MobilityAnalyst-scan

Een interactieve mobiliteitsscan begint met het invullen van het invoertemplate.

download input-template MobilityAnalyst

Ons excel-template is voor de meeste organisaties direct in te vullen, meestal vanuit een HR-bronbestand. Het bestand is zowel beperkt als uitgebreid in te vullen. Verplichte velden zijn de werklocatie en land/postcode van het woonadres. Aangeraden wordt om ook de FTE-factor in te vullen, zodat in de scan (bijvoorbeeld bij de berekening van de CO2-uitstoot of parkeerplekken), onderscheid gemaakt wordt tussen fulltimers en part-timers. Als er bij het invullen meerdere opties zijn (een medewerker reist naar meerdere werklocaties of wisselt meerdere reismethoden af), vul dan de meest gebruikte optie in.

Organisatie-filter

Mocht u in het MobilityAnalyst-dashboard onderscheid willen maken tussen verschillende doelgroepen binnen uw organisatie, zoals een binnen- en buitendienst, of tussen productie- en stafmedewerkers, vul dan daarmee de kolom ‘organisatie-filter’ in, zodat daarop in MobilityAnalyst gefilterd kan worden. Filtering op werklocatie ontstaat overigens vanzelf bij het invoeren van meerdere werklocaties.

Huidige reismethode

Indien bekend, kunt u in deze kolom de huidige (meeste gebruikte) reismethode per medewerker invoeren. Toegestane invoermogelijkheden zijn:

100 actief vervoer (vorm onbekend)
111 lopen
121 fiets
122 e-bike
123 speed-pedelec
131 bromfiets/scooter, benzine
132 bromfiets/scooter, elektrisch

200 OV

300 auto/motor, brandstof onbekend
301 auto, benzine
302 auto, diesel
303 auto, hybride
304 auto, EV
309 auto, andere brandstoffen
311 motorfiets, benzine
312 motorfiets, elektrisch

900 onbekend

Personen met onbekende reismethode, ‘code 900’ worden met bepaalde standaard-aannames aan fiets, OV of auto gekoppeld. Desgewenst wordt er hierbij rekening gehouden met een bekende modal-split van de organisatie. Wilt u daar gebruik van maken, geef dan via uw contactpersoon door met welke percentages fiets, auto en OV de reismethode ‘onbekend’ in de huidige situatie moet worden gemodelleerd. Per persoon kan ook worden aangegeven of het een bedrijfsvoertuig betreft (zoals een lease-auto of -ebike). Het  template bevat ook enkele expert-data-kolommen, om heel specifieke situaties en uitzonderingen goed te kunnen verwerken. Het wordt aangeraden gegevens in deze kolommen alleen te veranderen na overleg met uw contactpersoon.

Gegevens aanleveren

Na controle van de gegevens verstrekt u het template aan uw mobiliteitsadviseur, of de mobiliteitsmakelaar van uw regio. Hij of zij zorgt voor een correcte verwerking en koppelt de resultaten aan u terug. Maakt u geen gebruik van een intermediair, lever de gegevens dan aan zoals besproken met MobilityLabel.

Gebruik van het template ten behoeve van rapportageverplichting

Wilt u de mobiliteitsscan ook gebruiken voor de ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’, zoals deze geldt voor Nederlandse werkgevers met meer dan 100 medewerkers? Gebruik dan de gedetailleerde codes van het template, dus reismethodes mét brandstoftypes, 

zoals de ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’ voorschrijft.

Over ons

MobilityAnalyst is een dienst van MobilityLabel, leverancier van tools voor mobiliteitsbeleid.

Contact
Support
Mail
MobilityLabel BV

Nieuwegracht 1
3512LB Utrecht – Nederland
KvK: 85840513
BTW: NL863762207B01

Launch login modal Launch register modal