Input-template MobilityAnalyst-scan

Een interactieve mobiliteitsscan begint met het invullen van het invoertemplate.

Standaard template

download input-template MobilityAnalyst

Ons standaard excel-template vindt u hier. Dit template is voor de meeste organisaties direct in te vullen, meestal vanuit een HR-bronbestand. Het bestand is zowel beperkt als uitgebreid in te vullen. Verplichte velden zijn de werklocatie en land/postcode van het woonadres. Aangeraden wordt om ook de FTE-factor in te vullen, zodat in de scan (bijvoorbeeld bij de berekening van de CO2-uitstoot of parkeerplekken), onderscheid gemaakt wordt tussen fulltimers en part-timers. Als er bij het invullen meerdere opties zijn (een medewerker reist naar meerdere werklocaties of wisselt meerdere reismethoden af), vul dan de meest gebruikte optie in.

Organisatie-filter

Mocht u in het MobilityAnalyst-dashboard onderscheid willen maken tussen verschillende doelgroepen binnen uw organisatie, zoals een binnen- en buitendienst, of tussen productie- en stafmedewerkers, vul dan daarmee de kolom ‘organisatie-filter’ in, zodat daarop in MobilityAnalyst gefilterd kan worden. Filtering op werklocatie ontstaat overigens vanzelf bij het invoeren van meerdere werklocaties.

Huidige reismethode

Indien bekend, kunt u in deze kolom de huidige (meeste gebruikte) reismethode per medewerker invoeren. Toegestane invoermogelijkheden zijn:

  • auto (ook invullen voor een motorfiets)
  • bedrijfsauto
  • OV
  • fiets (ook voor wandelen, e-bike, speed-pedelec of brommer)

Ook de waarde ‘onbekend‘ kan worden opgegeven. Personen met ‘onbekende’ reismethode worden met bepaalde standaard-aannames aan fiets, OV of auto gekoppeld. Desgewenst wordt er hierbij rekening gehouden met een bekende modal-split van de organisatie. Wilt u daar gebruik van maken, geef dan via uw contactpersoon door met welke percentages fiets, auto en OV de reismethode ‘onbekend’ in de huidige situatie moet worden gemodelleerd.

Gegevens aanleveren

Na controle van de gegevens verstrekt u het template aan uw mobiliteitsadviseur, of mobiliteitsmakelaar van uw regio. Hij of zij zorgt voor een correcte verwerking en koppelt de resultaten aan u terug. Maakt u geen gebruik van een intermediair, lever de gegevens dan aan zoals besproken met MobilityLabel.

Geavanceerd template (o.a. ten behoeve van rapportageverplichting)

Wilt u de mobiliteitsscan ook gebruiken voor de ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’, zoals deze geldt voor Nederlandse werkgevers met meer dan 100 medewerkers? Gebruik dan ons geavanceerde template. Dit geldt ook voor organisaties die gebruik willen maken van de meest geavanceerde expert-opties van MobilityAnalyst, zoals het opgeven van afwijkende reistijden of bijvoorbeeld het differentiëren naar brandstoftypes.

In het geavanceerde template wordt de opgaaf van de reismethoden niet beperkt tot de hoofdcategoriën auto, fiets en OV, maar wordt onderscheid gemaakt naar de uiteenlopende subtypes en brandstoftypes, zoals de ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’ voorschrijft. Om invoerfouten te voorkomen, wordt hierbij gewerkt met codes (zoals 301 voor een benzine-auto, 302 voor een diesel en 304 voor een EV). Per persoon kan ook worden aangegeven of het een bedrijfsvoertuig betreft (zoals een lease-auto of -ebike).

Het geavanceerde template bevat het ook enkele expert-data-kolommen, om heel specifieke situaties en uitzonderingen goed te kunnen verwerken. Het wordt aangeraden gegevens in deze kolommen alleen te veranderen na overleg met uw contactpersoon.

Download hier de meest actuele versie van onze invoer-templates:

Standaard template Geavanceerd template