WPM-rapportage woon-werkverkeer met MobilityAnalyst

verrijkte mobiliteitsscan met rapportage-ondersteuning

Als uw organisatie 100 of meer werknemers heeft, bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers.

Eén van de manieren om makkelijk te rapporteren over het woon-werkverkeer van uw organisatie is door gebruik te maken van de mobiliteitsscans via MobilityAnalyst. Hiermee slaat u twee vliegen in één klap: U voldoet voor het gedeelte woon-werkverkeer aan de rapportageverplichting, en u ziet direct welke verbetermogelijkheden uw organisatie heeft richting duurzaam, gezond en modern mobiliteitsbeleid.

Let op: Met deze aanpak brengt u niet de zakelijke reizen in kaart. Deze informatie dient u op andere wijze te verzamelen, bijvoorbeeld via uw mobiliteitsleveranciers of uit uw declaratiesysteem.

In de handreiking van het ministerie (de meest actuele versie is te downloaden via RVO.nl) vindt u meer informatie over de rapportageverplichting en de verschillende manieren van rapporteren.

Stappenplan MobilityAnalyst

Uitgangspunten

De MobilityAnalyst-enquête gaat op dit moment uit van:

 • enquêtes worden ingezet ter verrijking van onbekende gegevens in een mobiliteitsscan, gebaseerd op werkgeversopgave/HR-data. Er wordt dus eerst een scan gedaan met HR-data, (direct) gevolgd door een enquête om onbekende (sub-)modaliteit en reisfrequentie in te vullen.
 • de werkgeversopgave omtrent woonadres en werklocatie is correct / leading
 • scope van scan en enquête betreft woon-werkverkeer. Dienstreizen / zakelijk verkeer valt buiten scope.
 • één vaste werklocatie per medewerker. Detachering naar meerdere ‘vaste’ werklocaties binnen één week wordt niet ondersteund, net als detachering naar periodiek andere ‘vaste’ werklocaties.
 • één meest-gebruikte reismethode. Meerdere reismethoden per week wordt niet ondersteund.
 • alle werklocaties zijn in Nederland (vereiste scope vanuit de wet).
 • het merendeel werknemers woont in Nederland (buitenlandse adressen worden in de scan en de enquête wel ondersteund, maar matching vindt alleen plaats op postcode-niveau, en die zijn in buitenland grofmaziger).
 • de enquête vraagt naar aanwezigheid en reisgedrag in een gemiddelde week
 • selectie van de benodigde enquête-doelgroep (uitsluiten uitzendkrachten, oproepkrachten, etc) vindt plaats door de werkgever.
 • het uitnodigen van de enquêtedeelnemers (verspreiden van de link) vindt plaats door de werkgever.
 • er zijn geen bedrijfsspecifieke aanpassingen op de vragenlijst mogelijk

Wilt u zien hoe de input voor de rapportagedata in MobilityAnalyst getoond wordt?

Neem dan een kijkje in de mijn.mobilityanalyst.com, en kies voor Demo > Milieu > CO2-rapportages > WPM

De rol van de werkgever bij de MobilityAnalyst-enquête

De werkgever heeft een curciale rol bij het laten slagen van de enquête:

 • De werkgever verstuurt de enquête via mail of ander digitaal medium
 • Geadviseerd wordt om bij de uitnodiging duidelijk het belang en doel (en eventueel de juridische grondslag) voor het verzamelen van de gegevens uit te leggen
 • De werkgever dient een afzender / contactpersoon voor vragen te vermelden in de uitnodiging
 • De werkgever maakt de gewenste/vereiste selectie, rekening houdend met het voorgeschreven meetmoment en dienstverband. Zo dient de enquête alleen verstuurd te worden aan medewerkers die meer dan 20 uur per maand werken. Uitzendkrachten en werknemers met afroepcontracten (nul-uren) tellen voor de rapportageverplichting niet mee als werknemers.
 • De werkgever is eerste aanspreekpunt voor werknemers met vragen over doel en werking van de enquête.
nl-front
Over ons

MobilityAnalyst is een dienst van MobilityLabel, leverancier van tools voor mobiliteitsbeleid.

Contact
Support
Mail
MobilityLabel BV

Nieuwegracht 1
3512LB Utrecht – Nederland
KvK: 85840513
BTW: NL863762207B01

Launch login modal Launch register modal